Over De BBS

De Belgian Bamboo Society werd medio 1992 opgericht door een groep enthousiaste bamboe liefhebbers en heeft sinds haar ontstaan een sterke bloei gekend en tal van activiteiten georganiseerd. Alhoewel bamboe de ontstaans reden is van de vereniging, wordt er de laatste jaren ook aandacht besteedt aan andere exotische en bijzondere planten. 

De vereniging heeft als zetel het Arboretum van Bokrijk waar ook de Nationale Bamboecollectie is ondergebracht (http://www.bokrijk.be/over-bokrijk/detail/het-domein.aspx). Via Plantcol (http://www.plantcol.be/search-plants.php ) is de collectie raadpleegbaar.  

De voornaamste activiteiten bestaan uit bezoeken aan tuinen van leden alsook aan arboreta en parken met interesssante planten collecties. Eenmaal per jaar wordt er een planten ruildag georganiseerd en dit is telkenmale een unieke gelegenheid om zeldzame en speciale bamboes en andere planten te ruilen of aan een vriendenprijsje aan te schaffen.

De BBS behoort tot een informeel netwerk van Europese bamboe verenigingen , de EBS (European Bamboo Society  http://www.bamboosociety.org ).  Om de 2 jaar organiseert een van de deelnemende verenigingen een meerdaagse Europese bijeenkomst met tal van voordrachten en bezoeken. De laatste Europese bijeenkomst vond plaats in Zwitserland (augustus 2010). In 2012 organiseert de Nederlandse vereniging de Europese bijeenkomst. 

Ook zijn er contacten met bamboeorganisaties  en netwerken buiten Europa zoals de World Bamboo Organisation (WBO), de American Bamboos Society (ABS), Bamboos of the Americas (BOTA) en het International Network for Bamboo And Rattan (INBAR) om er maar enkele te noemen.   

Er onstaat ook meer en meer interesse voor het gebruik van bamboe. Dit niet alleen als alternatief voor hout en andere gebruiksproducten , maar ook  voor phytoremediatie, alternatief energiegewas, enz. 

Het bestuur:

·       Voorzitter                      Jan Oprins

·       Ondervoorzitter              Jef van Meulder

·       Ondervoorzitter              Harry van Trier

·       Schatbewaarder             Mark Verhaert

·       Redactie Newsletter       Jacques Van Dooren

·       Promotie/sponsering       Marc Senelle

·       Secretaris                      Lukas Boeraeve


© Belgian Bamboo Society. Alle rechten voorbehouden.